Những cong ty bao ve cung cấp các dich vu bao ve hàng đầu tại Việt Nam. Xu hướng thoi trang năm 2012 của các cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiếng việt

Hội nghị cán bộ chủ chốt Tổng công ty quán triệt Nghị quyết TW8 khoá XI14/3/2014

Thực hiện kế hoạch số 105-KH/TU ngày 28/11/2013 của thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 56 KH/ĐU ngày 02/12/2013 về việc “Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XI.

Ngày 14/3/2014 Đảng ủy Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Tổng công ty để học tập quán triệt và thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Tham dự hội nghị có các đ/c cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ:

Đ/c Lê Văn Khương – Bí thư Đảng uỷ, Các đ/c Ủy viên BCH Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc,  Kiểm soát viên, Ban thường vụ công đoàn, Ban thường vụ ĐTNCS HCM, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm, BQL DA Tổng công ty. Các đ/c Bí thư, Phó Bí thư Chi, Đảng bộ cơ sở, các đ/c Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên CSHCM các Công ty con, Công ty liên kết,, Trường Trung cấp nghề, Trung tâm, Chi nhánh trực thuộc Đảng bộ TCTy.

Đ/c Lê Quân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thay mặt Ban thường vụ phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Trần Như Hưng – Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ đã quán triệt nội dung chương trình hành động và hướng dẫn kế hoạch triển khai học tập thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị đã được đ/c Phạm Ngọc - Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt đầy đủ, sâu sắc nội dung 4 chuyên đề của Nghị quyết:

1.       Chuyên đề 1: Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”

2.       Chuyên đề 2: Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

3.       Chuyên đề 3: Kết luận về “Tình hình kinh tế, xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế, xã hội trọng tâm là 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.

4.       Chuyên đề 4: - Kết luận về “Việc hoàn thiện, sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua”.

-                 Các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) của Thành uỷ ở cơ quan, đơn vị

    Sau hội nghị cán bộ chủ chốt, trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 cho các đối tượng ở đơn vị mình, bảo đảm quân số, chất lượng cao nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, liên hệ trong từng Đảng bộ, chi bộ và từng cương vị chức trách. Thông qua việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện, phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị nắm được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Nguyễn Văn Điềm

 
dich vu seo chuyen nghiep, dich vu seo uy tin, thoi trang, thoi trang, thoi trang nu, cong ty bao ve, bao ve, dich vu bao ve, gia vang hom nay, thoi trang, thoi trang cong so, ao so mi nu, thoi trang cong so, áo đẹp, váy đẹp, váy xinh, thời trang trẻ,