NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

BAN LÃNH ĐẠOHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

* Chủ tịch Hội đồng quản trị                          Ông Trịnh Nam Hải                                     

* Thành viên Hội đồng quản trị                     Ông Đào Đức Thọ                                    

* Thành viên Hội đồng quản trị                     Ông Vũ Xuân Thắng                                 

* Thành viên Hội đồng quản trị                     Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

* Thành viên Hội đồng quản trị                     Ông Lê Thế Thủy                  

 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

*  Tổng Giám đốc:                                         Ông Đào Đức Thọ

*  Phó Tổng Giám đốc:                                  Ông Vũ Xuân Thắng

*  Phó Tổng Giám đốc:                                  Ông Nguyễn Hướng Dương

*  Phó Tổng Giám đốc:                                  Ông Lê Thế Thủy

 

BAN KIỂM SOÁT

 

* Trưởng Ban kiểm soát                               Ông Nguyễn Văn Sơn                               

* Thành viên Ban kiểm soát                         Bà Đinh Thị Hương                                                         

* Thành viên Ban kiểm soát                         Bà Vũ Thị Thủy