NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Tổng công ty Cơ khí xây dựng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025     Sáng ngày 14/3/2023, Đảng ủy Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
     Tới dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thu Trang, Phó Ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội. Về phía Đảng ủy Tổng công ty có đồng chí Đào Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc, đồng chí Trịnh Nam Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Chi bộ trực thuộc và các đồng chí cán bộ chủ chốt Tổng công ty.
     Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Nam Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã báo cáo kết quả thựchiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong nửa đầu nhiệm kỳ, đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ. Trong giai đoạn 2020-2023, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ Tổng công ty đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đạt được một số kết quả nhất định trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Vũ Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Tổng giám đốc, đồng chí Lê Thế Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ- Phó Tổng giám đốc, đồng chí Nguyễn Trung Hiến, Bí thư Chi bộ COMA26 trình bày tham luận về các nội dung: Tăng cường công tác tiếp thị và đấu thầu, tìm kiếm việc làm; Giải pháp bảo toàn, phát triển nguồn vốn và công tác quản trị doanh nghiệp, Công tác xây dựng Đảng ở công ty cổ phần và thảo luận về những nội dung quan trọng trong Báo cáo sơ kết.Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị TuyếtNhung, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình bày dự thảoChương trình công tác và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty.
     Nhằm đạt được những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025đề ra, đồng chí Đào Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ từ nay đến hết nhiệm kỳ như sau:
    - Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và người lao động, làm tốt công tác tư tưởng chính trị để đảng viên, quần chúng hiểu và chia sẻ những khó khăn của Tổng công ty, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, ổn định tư tưởng, yên tâm công tác. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.
    - Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Chương trình số 03-CTr/ĐU của Đảng ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2021-2025”.
    - Tập trung tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, đẩy nhanh công tác quyết toán, bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần, triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty giai đoạn 2023- 2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg và 1479/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
    - Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển tại Khu công nghiệp Quang Minh đảm bảo chất lượng, tiến độ và sớm đưa dự án vào khai thác để đảm bảo hiệu quả dự án.
    - Đổi mới cách tiếp cận khách hàng, thị trường, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm; chuyên nghiệp hóa công tác quản lý và kinh doanh các dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
    - Tăng cường công tác quản trị, quản lý tài chính, cân đối thu chi hợp lý; tăng cường các biện pháp thanh quyết toán, thu hồi công nợ, đồng thời làm tốt công tác tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

     Hội nghị đã nhất trí cao và biểu quyết thông qua các nội dung, đồng thời kêu gọi cả hệ thống chính trị, cũng như tập thể cán bộ, đảng viên, CNVC lao động toàn Tổng công ty tích cực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ranhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Tổng công ty/

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:

 

Ngày 15/3/2023