NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã được soát xét năm 2023Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP công bố:

 

 


1. Báo cáo tài chính Tổng hợp bán niên đã được soát xét năm 2023:                           Download
2. Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã được soát xét năm 2023:                           Download
3. Văn bản giải trình của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP:                                   Download

 

Ngày 25/8/2023