NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét năm 2021Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP công bố:

1. Báo cáo tài chính Tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét năm 2021:                           Download
   Chu kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét năm 2021:                            Download
   Chu kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021

 

Ngày 16/11/2021