NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Sửa đổi): Chương trình Đại hội,Tờ trình tiền lương,thù laoTài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Sửa đổi)


2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Sửa đổi)                          Download
9. Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022 (Sửa đổi)     Download

 

Ngày 27/6/2022