NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cơ khí xây dựng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

    Trong không khí thi đua phấn khởi chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9; hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngày 11, 12/8/2015 tại Tòa nhà COMA đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự tham dự của 134 đại biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết và nguyện vọng của 671 đảng viên đang sinh hoạt tại 22 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đại hội được vinh dự đón tiếp đồng chí Trần Quang Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Đoàn công tác số 8 của Thành ủy, đồng chí Lê Quang Hùng Ủy viên Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tới dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành xây dựng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Khánh Bình Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội và các đồng chí đại diện cho các Ban, ngành của Thành phố; Cục, Vụ, Viện của Bộ Xây dựng, các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy khóa I, II, III.

Trong 2 ngày làm việc, Đại hội làm việc với những nội dung trọng tâm: Kiểm điểm, đánh giá 5 năm (2010 - 2015) việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty khóa III cũng như mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015; Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng; Bầu Ban chấp hành (BCH), cũng như lựa chọn ra các đại biểu đại diện cho Đảng bộ Tổng công ty dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội…   

Nhiệm kỳ qua, dưới dự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy Hà Nội, Bộ Xây dựng, Đảng bộ Tổng công ty Cơ khí xây dựng tiếp tục phát huy truyền thống 41 năm xây dựng, phát triển, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu vươn lên giành được nhiều kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Những chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng vượt mức Nghị quyết Đại hội III đề ra.

-         Giá trị SXKD: 10.300 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 14% năm

-         Doanh thu: 9.333 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 14%

-         Lợi nhuận: 110 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu bình quân 1,2% năm

-         Nộp ngân sách : 588 tỷ đồng

-         Giá trị đầu tư là: 1.647 tỷ đồng

-         Thu nhập bình quân: 4,4 triệu đồng/người/tháng, tăng trưởng bình quân 13% năm, riêng năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 là 5,4 triệu đồng/người/tháng.

Hệ thống chính trị của Tổng công ty thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng luôn được coi là nhiệm vụ then chốt, quan trọng với phương châm xây dựng tổ chức đảng vững mạnh cả về tư tưởng và tổ chức; điều này đã được các cấp uỷ đảng của Tổng công ty triển khai đồng bộ, toàn diện. Đảng bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chú trọng triển khai và đạt được chuyển biến quan trọng về cả ý thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và xã hội. Vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy, góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện các mục tiêu xây dựng phát triển Tổng công ty, góp phần tích cực vào thành quả chung xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với chủ đề xuyên suốt: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới, tập trung phát triển nguồn lực, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Tổng công ty phát triển toàn diện, khẳng định vị thế, uy tín của Tổng công ty Cơ khí xây dựng trong nước và quốc tế”, Với các chỉ tiêu cụ thể:

- Giá trị SXKD bình quân hàng năm tăng 10%

- Doanh thu bình quân hàng năm tăng 10%

- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu bình quân hàng năm đạt 2%

- Thu nhập bình quân hàng năm tăng từ 6÷10%

- Đảm bảo đủ việc làm cũng như quan tâm đến chế độ chính sách đối với người lao động

- 50% tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

- 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ (70 – 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

- Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phấn đấu tỷ lệ nội địa hóa về cung cấp sản phẩm cơ khí, thiết bị đồng bộ cho ngành công nghiệp từ 60 – 70% khối lượng và đến 50% giá trị, tập trung nghiên cứu và phát triển những sản phẩm cơ khí, hàng hóa mang thương hiệu COMA đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và giá thành….

- Trong công tác xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động nhằm nâng cao vai trò tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển Tổng công ty; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không ngừng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quang Cảnh - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và đồng chí Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng biểu dương những thành tích toàn diện trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Tổng công ty. Đặc biệt nhấn mạnh phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong đó, cần tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ cần tăng cường lãnh đạo, thực hiện thường xuyên và có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong đảng viên, cán bộ công nhân viên để thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy và trong Đảng bộ. Thời gian tới Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt việc tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hiện việc cổ phần hóa công ty mẹ. Chú trọng phát triển lĩnh vực xây lắp, xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, giao thông, thủy lợi, mở rộng thị trường, đảm bảo tăng trưởng cao, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tăng tích lũy để đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất; tập trung nghiên cứu và phát triển những sản phẩm cơ khí, hàng hóa mang thương hiệu COMA đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và giá thành.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa IV gồm 21 đồng chí. Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 07 đồng chí. Đồng chí Dương Văn Hồng - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Phạm Việt Hùng - Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc và đồng chí Trịnh Nam Hải - Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc giữ vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Hội nghị đã bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó tổng giám đốc được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Thành công của Đại hội đã tạo nguồn sức mạnh đoàn kết thống nhất chung sức đồng long trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với tinh thần tương thân, tương ái,“lá lành đùm lá rách”, Đại hội đã phát động đợt quyên góp trong toàn Tổng công ty ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt ở Quảng Ninh và các tỉnh Tây Bắc. Tại Đại hội các đại biểu đã ủng hộ được gần 20 triệu đồng để giúp đỡ đồng bào bị tổn thất do thiên tai gây ra, nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của Đại hội:

    Biểu diễn văn nghệ chào mừng đại hội

 

   Biểu diễn văn nghệ chào mừng đại hội

 

 

     Đ/c Lê Văn Khương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đọc diễn văn khai mạc đại hội

 

Đ/c Dương Văn Hồng, phó Bí thư, Tổng giám đốc Tổng công ty đọc báo cáo chính trị

 

   Đ/c Lê Quang Hùng, UV Ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo đại hội

 

     Đ/c Trần Quang Cảnh, UV thường vụ, Trưởng ban dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo đại hội

 

  Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020  ra mắt

 

  BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp phiện đầu tiên

 

    Đ/c Dương Văn Hồng, Bí thi Đảng ủy khóa IV, TGĐ Tổng công ty tặng hoa Đ/c Lê Văn Khương, Bí thư Đảng ủy khóa III, Chủ tịch HĐTV

 

    Lãnh đạo Tổng công ty tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt tại đại hội

 

    Đoàn công tác thành ủy Hà Nội và khách mời tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt tại đại hội

 

    Các đại biểu tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt tại đại hội

chung cư gamuda, biệt thự gamuda, liền kề gamuda, chung cư goldseason, chung cư valencia, chung cư imperia sky garden,Imperia Sky Garden, Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,

Biệt thự Vinhomes RiverSide, The Manor Central Park, Ecopark tuần châu,tắc sữa, chung cư gold season, biet thu gamuda, Biệt thự Gamuda, biệt thự gamuda gardens, Dự án tân hoàng minh, cho thuê chú rể giá rẻ, cho thuê chú rể, cưới hỏi, in kỷ yếu, in thẻ nhựa, Máy làm cám, máy ép cám viên, phục hồi tóc hư tổn, tỏi đen học viện quân y, in lịch tết, in lịch tết 2017, tổ chức sự kiện, cho thuê chú rể tại hà nội, chung cư flc đại mỗ, the golden palm lê văn lương, dự án the golden palm lê văn lương
Bảng giá Chung cư Imperia SkyGarden,Giá bán Chung cư Imperia 423 Minh Khai,Giá bán Chung cư Imperia Sky Garden,Mặt bằng Chung cư Imperia Sky Garden,Mặt bằng Chung cư Imperia Sky Garden,Mặt bằng Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,Tiến độ thanh toán căn hộ Imperia Sky Garden,Tiến độ thanh toán chung cư Imperia Sky Garden,Tiến độ thanh toán Imperia Sky GardenKhai,Tiện ích Chung cư Imperia Sky Garden,Tiện ích dự án Imperia Sky Garden,Tiện ích Imperia Sky Garden,Thông tin chung cư Imperia Sky Garden,Tổng quan chung cư Imperia Sky Garden,Tổng quan dự án Imperia Sky Garden,Vị trí Chung cư Imperia Minh Khai,Vị trí Chung cư Imperia Sky Garden,Vị trí Imperia Sky Garden
bán biệt thự đơn lập gamuda,biệt thự đơn lập gamuda,giá biệt thự đơn lập gamuda,bán biệt thự song lập gamuda,biệt thự song lập gamuda,biệt thự gamuda city,gamuda garden,liền kề gamuda giai đoạn 2,biệt thự liền kề gamuda,liền kề gamda,lien ke gamuda,shophouse gamuda
tổ chức sự kiện,thuê bàn ghế,thuê gian hàng,thuê nhà bạt,thuê phông bạt,thuê nhà bạt ,tổ chức đám cưới trọn gói,tổ chức hội nghị,tổ chức lễ hội,tổ chức khai trương,tổ chức lễ khởi công,Tổ chức thành lập công ty,Tổ chức hội nghị hội thảo,tổ chức sự kiện quảng cáo,tổ chức sự kiện công ty,tổ chức sự kiện thiếu nhi,tổ chức đám cưới
Biệt Thự Gamuda Gardens,Biệt Thự Gamuda Gardens,Chung Cư 317 Trường Chinh,Chung Cư 36 Hoàng Cầu – D’. Le Pont D’or,Chung Cư C3 Lê Văn Lương,Chung Cư Capital Garden – 102 Trường Chinh,Chung Cư Dolphin Plaza – Mỹ Đình,Chung Cư D’. PALAIS DE LOUIS,Chung Cư Dương Nội – Xuân Mai Sparks Tower,Chung Cư Ecolife Capitol Lê Văn Lương,Chung Cư Ecolife Capitol Lê Văn Lương,Chung Cư Gamuda Gardens,Chung Cư Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu,chung cư gold season 47 nguyễn tuân,chung cư gold season,Chung Cư GoldSeason 47 Nguyễn Tuân,Chung Cư GoldSilk Complex,Chung Cư Hải Đăng City – HD Mon City,CHUNG CƯ HÒA BÌNH GREEN CITY,Chung Cư Hoàng Thành Tower,Chung Cư Home City – Trung Kính,Chung Cư Imperial Plaza 360 Giải Phóng,Chung Cư Imperial Plaza 360 Giải Phóng,Chung Cư Mandarin Garden,Chung Cư MBLand – 219 Trung Kính,Chung Cư Modern Interior 41 Lê Văn Lương,Chung Cư Mulberry Lane,Chung Cư Nam ĐồngTower – Sunrise Tower – 187 Tây Sơn,Chung Cư Park Hill Times City,Chung Cư Seasons Avenue,Chung Cư Sky City – 88 Láng Hạ,Chung Cư Thạch Bàn ,Chung Cư The Artemis,Chung Cư The Legend Tower 109 Nguyễn Tuân,Chung Cư The Two Residence,Chung Cư The Two Residence,Chung Cư Times City,Chung Cư Valencia Garden,Chung Cư Vinhomes Nguyễn Chí Thanh,Khu Đô Thị The Manor Central Park,Khu Đô Thị The Manor Central Park,Tiểu Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung cư HDI sunrise,vinhomes dragon bay Hạ Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA CẦU DIỄN,Dự án Vinhomes Dragon Bay Hạ Long, Imperia Sky Garden, Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương, dự án tân hoàng minh trần duy hưng, chung cư riverside garden 349 vũ tông phan, chung cư the link ciputra
Dự án Biệt thự biển Dự án Condotel Dự án Ecopark Gamuda Gardens Chung cư Paragon Tower Phạm Hùng Dự án Parkcity Vinhomes Riverside Chung cư Ecogreen city Dự án Parkhill times city Chugn cư fivestar kimgiang
Chung cư central point Chung cư CT36 định công Chung cư Athena Complex 379 Biệt thự dương nội Chung cư Times City Chung cư Vinhomes Nguyễn Chí Thanh Chung cư Home City Trung Kính Chung cư The Golden An Khánh Chung cư Tabudec Plaza Chung cư Sapphire Palace Chung cư Star Tower 283 Khương Trung Chung Cư CT3 Cổ Nhuế Chung cư Vinhomes Arcadia Cầu Diễn Chung cư 36 Phạm Hùng Chung cư Capital Garden Dự án Xuân Phương Viglacera Chung cư Golden Palace Lê Văn Lương Chung cư Lạc Hồng Lotus Chung cư Five Star Garden Chung cư Sun Square Chung cư Green Pearl 378 Minh Khai Chung cư Diamond Blue 69 Triều Khúc chung cư Vinhomes Trần Duy Hưng Chung cư Vinhomes trần Duy hưng Chung cư Thăng Long Number One Biệt thự Giao Lưu
biệt thự liền kề hà nội, đánh giá dự án bất động sản hà nội gamuda land báo nhà đất bất động sản g5 tin tức bất động sản Biệt thự Vinpearl
chung cư ciputra ciputra chung cư the link 345 ciputra vị trí chung cư the link ciputra tiện ích chung cư the link ciputra tiện ích chung cư ciputra mặt bằng chung cư the link cuputra mặt bằng căn hộ the link ciputra bảng giá chung cư ciputra giá bán chung cư the link ciputra tiến độ thanh toán the link ciputra biệt thự ciputra biệt thự ciputra hà nội
vinhomes thăng long dự án vinhomes thăng long vị trí vinhomes thăng long tiện ích vinhomes thăng long mặt bằng thiết kế vinhomes thăng long tiến độ vinhomes thăng long bảng giá vinhomes thăng long tiến độ thanh toán vinhomes thăng long nội thất vinhomes thăng long biệt thự long hưng biệt thự long khánh biệt thự long phú biệt thự long cảnh tây biệt thự long cảnh đông
biệt thự dương nội tổng quan biệt thự dương nội vị trí biệt thự dương nội tiện ích biệt thự dương nội mặt bằng biệt thự dương nội thiết kế biệt thự dương nội bảng giá biệt thự dương nội nội thật biệt thự dương nội biệt thự dương nội giá bán biệt thự dương nội tiến độ biệt thự dương nội vị trí biệt thự dương nội biệt thự dương nội
vinhomes riverside vị trí biệt thự vinhomes riverside tiện ích biệt thự vinhomes riverside mặt bằng biệt thự vinhomes riverside bảng giá biệt thự vinhomes riverside tiến độ thanh toán biệt thự vinhomes riverside biệt thự vinhomes riverside long biên biệt thự hoa anh đào vinhomes riverside biệt thự hoa bằng lăng vinhomes riverside biệt thự hoa sữa vinhomes riverside biệt thự vinhomes riverside
chung cư royal park lê văn thiêm chung cư the golden palm imperia sky garden biệt thự gamuda chung cư d’.le roi soleil D’.Le Roi Soleil chung cư quảng an tây hồ
Chung cư An Bình City Tổng quan dự án chung cư An Bình City Vị trí chung cư An Bình City Tiện ích chung cư An Bình City Mặt bằng chung cư An Bình City Nội thất chung cư An Bình City Tiến độ thanh toán chung cư An Bình City Bảng giá chung cư An Bình City
Chung cư Anland Tổng quan dự án chung cư Anland Tiện ích chung cư Anland Vị trí chung cư Anland Nam Cường Tiến độ dự án chung cư Anland Giá bán chung cư Anland