NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024     Sáng ngày 31/5/2024, Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại trụ sở số 125D Minh Khai-Hai Bà Trưng-Hà Nội.
     Tới dự Đại hội, có ông Nguyễn Phúc Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính Bộ Xây dựng - đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước chiếm 98,97% vốn Điều lệ Tổng công ty. Tham dự Đại hội gồm có ông Trịnh Nam Hải - Chủ tịch HĐQT, ông Đào Đức Thọ - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và 61 cổ đông đại diện cho 99,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
     Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận; Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS; Tờ trình thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; Tờ trình Bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
     Để đạt được mục tiêu doanh thu toàn Tổng công ty năm 2024 là 336,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3,7 tỷ đồng; Công ty mẹ doanh thu đạt 146 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,9 tỷ đồng, Tổng công ty tập trung mọi nguồn lực vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là gia công, chế tạo lắp đặt thiết bị cơ khí, đồng thời khai thác hiệu quả dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng.
     Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả “Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty giai đoạn 2021-2025” nhằm tái cơ cấu, nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, trước mắt là tập trung chuyển nhượng thành công vốn đầu tư tại các doanh nghiệp theo danh mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

     Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

  


 Ngày 18/6/2024