NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Điều lệ Tổ chức và Quy chế của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPTổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP công bố:

 

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động                        Download

- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty      Download

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị   Download

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát        Download

 

- Ngày 09/7/2021